Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SVÁTOSTI

O  SVÁTOSTECH  A  SVÁTOSTINÁCH

 

 

Kolik je v Církvi československé husitské svátostí a jak se jmenují?

CČSH uznává sedm svátostí - liturgických úkonů, které věřícím zprostředkovávají Boží milost. Hlavními z nich jsou křest a večeře Páně. Tyto svátosti jsou společné všem křesťanským církvím. Dalšími svátostmi v CČSH jsou pokání, biřmování, manželství, útěcha nemocných a svěcení kněžstva.

 

Co je to svátost?

(Z lat. sacramentum = svátost, vojenská přísaha)

Svátost je jednání, jímž se křesťanská obec činně podílí na Božím slově zvěstovaném nejen kázáním, ale i svátostnými úkony. Na rozdíl od kázání, kterému nasloucháme, se na svátosti podílíme více smysly. Tento bohoslužebný akt má svůj vnější znak (znamení) a vnitřní náplň (slovo).

Tradice se sedmi svátostmi je provázena vlastní naukou - sakramentologií

Svátosti jsou nazývány jako "pečetě Boží milosti" (lat. signa gratiae Dei), protože se jimi potvrzuje a v chod uvádí svátostí zvěstovaná a udělovaná Boží milost.

 

Proč říkáme, že křest a večeře Páně jsou hlavními svátostmi?

Reformace vydělila ze svátostí dvě hlavní proto, že jsou  n e j d ů  l e ž i t ě j š í   pro náš život s Kristem.

 

Jak mají křesťané jednotlivé svátosti přijímat?

Křesťané se mají k přijetí svátosti svědomitě připravovat a přistupovat k nim s upřímnou vírou a touhou po Bohu. Svátost  přijímáme hodně, tj. spasitelně (s pokorou, vírou a nadějí).
(Přijímání svátostí není zásluhou, neboť tu člověk Pánu Bohu nic nedává a nepřináší, ale od Pána Boha jen dostává, a to milost, kterou si nelze nijak zasloužit.
)

 

Kdo vysluhuje svátosti a kde jsou vysluhovány?

Svátosti vysluhuje Pán Ježíš Kristus prostřednictvím služebníků církve.
Svátosti jsou vysluhovány v rámci bohoslužeb a církevních obřadů.

 

          Má CČSH ještě jiné obřady nebo svátosti?

CČSH má také obřady  m i m o s v á t o s t n é, např. pohřeb, slavnost otevření nového sboru, slavnostní přijetí nově přistouplých členů, sliby Rady starších, uvedení v úřad faráře či biskupa atd.

 

Co je účelem křesťanského pohřbu?

Účelem křesťanského pohřbu - ať je to pohřeb do země či kremace - je hlásání Božího slova spojené s křesťanskou útěchou pozůstalým, poděkování Bohu za život zesnulého a modlitby. Obřad je doplněn o církevní písně.

 

 

TOPlist