Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Náboženská obec CČSH

Náboženská obec CČSH v Ostravě - Zábřehu

 

"Stále se radujte,
       v modlitbách neustávejte.
 Za všech okolností děkujte,
      neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."

                                       (1. Tesalonickým 5,16-18)
 

              "Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?
                      K ničemu  již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

               Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město na hoře.
                      A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
              
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."

                                                                                                                                                        (Matouš 5,13-16)

 

 

TOPlist