Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KOLUMBÁRIUM

" Bůh bude s nimi,
      a setře jim každou slzu z očí.
 A smrti již nebude, ani žalu
      ani nářku ani bolesti." 

                    (Zjevení Janovo 21,3-4)

 

V Husově sboru v Ostravě - Zábřehu se nachází kolumbárium s urnami zesnulých.

 

Jeho jedinečnost spočívá v tom, že lidé mají možnost přicházet ke schránkám v kterýkoliv čas i dobu bez vymezení návštěvních hodin, je venkovní, urny s ostatky zesnulých jsou uloženy za žulovými deskami.

Toto kolumbárium Husova sboru vlastní a spravuje Náboženská obec CČSH v Ostravě-Zábřehu. Slouží k důstojnému uchování zpopelněných ostatků našich věřících. Nájem kolumbární schránky je umožněn výhradně věřícím členům náboženské obce. Výjimku projednává Rada starších.

Urnovou schránkou“ se rozumí prostor kolumbária k uložení uren se zpopelněnými ostatky. Každá schránka je opatřena žulovou deskou. Výzdoba je jednotná a podléhá kolumbárnímu řádu.

            Celkový počet schrán činí 260.

Provoz církevního pohřebiště - kolumbária Husova sboru CČSH v Ostravě – Zábřehu se řídí  „kolumbárním řádem“.

Všechny záležitosti týkající se kolumbária řeší správa kolumbária zastoupená
br. Ing. Václavem Zavadilem.
Kontakt - email: ccsh.zavadil@seznam.cz  (viz sekce Kontakt).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TOPlist