Duchovní správa

"Ten, který mě poslal, je se mnou ..."
                                              (Jan 8,29)

Duchovní správa

Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě - Zábřehu
 

       
 

Farářka - ThMgr. Karen Soušková


K funkcím duchovní správy patří zvěstování Božího slova z biblického zjevení; vysluhování svátostí, pořádání bohoslužeb; zajištění pastorační péče o děti, mládež, dospělé, a to především při návštěvách v rodinách, u lidí nemocných, osamělých a pozůstalých.

         Obsahem kněžské služby je služba modlitební, liturgická, svátostná a zpovědní. Rovněž křesťanská služba sociální a společenská angažovanost.

               K dalším funcím patří výkon církevního pohřbu (také sukundární pohřeb -tj. s urnou, uložení urny v kolumbáriu). Křesťanský pohřeb se nese v duchu radostné naděje, že skrze vykupitelskou oběť a vzkříšení Ježíše Krista se věřícím otvírá cesta ke spáse a životu věčnému. Každoročně jsou při bohoslužbě na svátek Památky zesnulých připomínána na přání pozůstalých (prostřednictvím tzv. obětinek umístěných na věnci) jména zesnulých.

 


 

    Duchovní správci a faráři,
  kteří v NO CČSH v Ostravě - Zábřehu působili:

 

   Struž Otakar

   duch. správce

   1932-34  z Vítkovic

   Čepek Karel

   duch. správce

   1934-41

   Nogol Antonín

   duch. správce

   1941-45

   Čepek Karel

   duch. správce

   1945-50

   ThMgr. Šnyrch Miroslav

   farář

   od 1. 9. 1950 – 13. 8. 2004

   ThMgr. Soušková Karen

   farářka

   od 1. 9. 2004 - současnost

 

TOPlist