Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

B O H O S L U Ž B Y

"Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
       protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

 Mějme zájem jeden o druhého
       a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

 
Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku,
       ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.
"
                                                                                                                         (Židům 10,23-25)
 

Bohoslužby jsou 1. a 3. neděli vždy v 10 hodin.

 

Křty, svatby, pohřby vyřizuje
Farní úřad CČSH Ostrava - Zábřeh (viz sekce "Kontakt").

    

  
                                                          „Varhany - nástroj minulosti?
                                                                                             Ne, věčnosti!“ 

                                                                                                      O.F. Babler   
 

 

TOPlist